Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website (www.yorjas.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief BTW, exclusief verzendkosten en eventuele rembourstoeslag, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten, Yorjas is niet aansprakelijk indien er sprake is van kennelijke (type) fouten.

De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

Gebruik van Informatie

 

Yorjas streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Yorjas niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische infomatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Yorjas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen yorjas en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

 

Yorjas garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.

Ook de veiligheid van hetee-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met yorjas te corresponderen, accepteert u dit risico

 

Hyperlinks

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Yorjas heeft geen invloed op de website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan.

Yorjas aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites van derden.
 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle publicaties en uitingen van yorjas zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Yorjas daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.